Krijgen we een Motormanager van Pappa Staat?

Share Donderdag 8 maart. Zoals gewoonlijk kijk ik onder het drinken van mijn ochtendkoffie naar het nieuws op Eén. Naast de blijkbaar obligatoire reportages over bomaanslagen en familiedrama's komt er plots een kort stukje over de installatie van een "Fietsmanager" door de Vlaamse overheid op de buis. Ene Jan Pelemans, voorheen werkzaam bij het B.I.V.V., mag deze nieuwe functie uitoefenen. Hij moet het fietsbeleid helpen coördineren. Zijn taak zal er naar eigen zeggen verder uit bestaan de jeugd op de fiets te krijgen, door dit vervoermiddel te promoten via de scholen. Ook verbeteringen aan de infrastructuur staan op stapel; de Vlaamse overheid tekende samenwerkingsakkoorden met de provincies en de gemeenten daarvoor en besteedt nu elk jaar 60 miljoen euro in projecten voor fietsers.
Mooi is dat, maar meteen roept dat nieuws bij mij ook vragen op. Zou eenzelfde initiatief de scooter-, bromfiets-, motorrijders én de hele gemeenschap niet ten goede kunnen komen? Ik denk van wel. Problemen en misverstanden zijn er genoeg voor die weggebruikers en zelfs met een minister van verkeer die zelf met een motorscooter rijdt aan het stuur schiet het oplossen van die vraagstukken niet echt op. Het lijkt me niet meer dan logisch dat zowel de jeugd als de rest van de bevolking kan steunen op eenzelfde initiatief als het op het gebruik van gemotoriseerde tweewielers aankomt. Tenslotte kijken we allemaal tegen steeds maar meer geconstipeerde wegen aan en het is een algemeen aanvaard gegeven dat het gebruik van meer scooters, bromfietsen en motoren een oplossing kan bieden voor dit probleem. Werk is er genoeg aan de winkel. Bijvoorbeeld informatie verstrekken over de voor- en de nadelen van het gebruik van een scooter, een brom- of motorfiets. De bevolking inlichten over het nut van het dragen van beschermende kledij is nog zo iets waar er van overheidswege met geen woord wordt over gerept. Ook wat betreft infrastructuur is er nog heel wat werk aan de winkel. Steeds meer worden asfaltwegen bijvoorbeeld gerepareerd door in de gaten en barsten in het wegdek zomaar wat bitumen te gieten. Het resultaat is een oppervlak dat zo glad is als een spiegel en vooral bij neerslag voor onaangename verrassingen zorgt. Nog zo'n heet hangijzer is het chronische gebrek aan terreinen waar initiaties en verdergezette rijopleidingen kunnen worden gegeven. En dat terwijl iedereen zowat de mond vol heeft over het probleem van de verkeersveiligheid. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan… De vraag die onvermijdelijk bij me opkomt is waarom de politici blijkbaar wel oog hebben voor de noden van de fietsers maar zo goed als blind zijn voor die van de gemotoriseerde tweewielers. Laat staan dat ze het gebruik van die voertuigen daadwerkelijk gaan promoten. Een voor de hand liggende verklaring is dat de fietswereld blijkbaar wel degelijk lobbywerk weet neer te zetten. Want laat ons eerlijk zijn, politici komen zelden zonder een stevig zetje in de rug op dergelijke ideeën. Misschien wringt daar wel het schoentje in de motorwereld. Als er van die kant überhaupt gelobbyd wordt voor een degelijk beleid ten overstaan van de scooter-,bromfiets- en motorrijders dan gebeurt dit slechts zelden met vereende krachten. Elk lid van een belangenvereniging vaart zowat zijn eigen koers en van een gemeenschappelijk standpunt innemen komt in de praktijk niet veel in huis. Het getrek om leden, aanzien en marktaandeel zorgt bijgevolg maar al te vaak voor een bottleneck waar degelijke ideeën en initiatieven een zachte, maar zekere dood wacht. Wanneer men gaat inzien dat enkel degelijk opgezet lobbywerk zowel de motorindustrie als de gemeenschap ten goede komt is een vraag die mij reeds lang bezighoudt… Misschien is het installeren van een Motormanager wel de ultieme oplossing in dit geval maar wie gaat ervoor zorgen dat de politici het licht zien en deze functie in het leven roepen? Een enkeling lukt dat niet, die wordt namelijk meteen als een Don Quichotte aanzien en als een ongevaarlijke gek aan de kant geschoven. Daarom doe ik een oproep naar de motorindustrie: dames en heren, schuif voor één keer jullie persoonlijke belangen even opzij; laat jullie stem voor één keer horen en klop met vereende krachten bij de overheid aan om de functie van Motormanager te creëren. Geloof me als ik stel dat dit een goede investering zal blijken, zowel de gemeenschap, jullie ledenbestanden als verkoopscijfers zullen er met zekerheid wel bij varen…