Antwerpen verbiedt quads in zijn bebouwde kom…

Share 't Is overal geweten dat het gros van de Antwerpenaren een grote colmaat heeft maar dat de gemeenteraad van de stad aan de Schelde zo'n beslissing zou durven nemen, dat hadden er niet veel kunnen voorspellen. Toch gebeurde het; tijdens de avonduren van de 29ste juni keurde de gemeenteraad het voorstel goed om quads uit de bebouwde kom te bannen.
De reden die men daarvoor opgeeft, is dat er teveel geluidsoverlast is door quads en dat sommige van de quadbestuurders de verkeersregels aan hun laars lappen. Nog voor het zover was besteedde Terzake diezelfde avond aan dit onderwerp bijna vier en een halve minuut televisie. Jammer genoeg zijn de journalisten die deze reportage maakten beslist niet onpartijdig en vakkundig gebleken, laat staat goed geïnformeerd. De openingszin die gebruikt werd, zegt al genoeg: "Ken je de quads? Motoren op vier wielen die een geweldige herrie maken". De presentatrice die dat in mijn gezicht spuwde, had ik op dat eigenste moment liefst terstond ontslagen zien worden; de redactiehond van Terzake had dit met zekerheid correcter gebracht, daar ben ik zeker van. Dat een mens betaald wordt om dergelijke onzin uit te kramen op een cultureel en sociaal geëngageerde openbare omroep; 't gaat elke verbeelding te boven! Daarna voerde men een reportage van Jan Demeulemeester ten tonele, die zou zogezegd quads uitgetest zou hebben in de straten van Antwerpen… Wat volgde was "mooie" televisie. Theo Beeldens, M.A.G.- en mediafiguur, liet zich nog maar eens gewillig voor de kar spannen om enkele lekker tegenstrijdige uitspraken te doen die bepaald niet getuigden ten voordele van de quadgebruikers. Waarschijnlijk heeft de brave borst het allemaal wel goed bedoeld. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is en Beeldens is nu eenmaal iemand die niet altijd zijn woorden afweegt, uit eigen ervaring spreekt of details belangrijk acht, om het nog maar zacht uit te drukken. Het zij de man vergeven; 't zijn diegenen die hem een forum bieden die naar spijkers op laag water zoeken … Maar dat terzijde; na Theo kreeg één of andere horeca-uitbaatster het woord om aan te tonen hoe bruin de quadrijders het voor haar etablissement wel bakten waarna een brave quadgebruiker zijn beklag mocht komen doen over de gang van zaken. Als rode draad daartussen hing Jantje Demeulemeester het beeld op van de quad als een voertuig waarvoor zo goed als geen regelgeving bestaat, waarover geen statistieken bekend zijn, met andere woorden van een voertuig waarover de leek het zijne kan denken… Kortom, als je een voorbeeld zoekt van slechte journalistiek dan kan deze reportage beslist wel tellen want de hoeveelheid onzin dat op die korte tijde de wereld werd ingestuurd kan echt wel tellen. "Schoenmaker blijf bij je leest", is een spreekwoord waarvan de makers van deze reportage blijkbaar nog niet gehoord hebben. Bronnen checken - een basisregel in de journalistiek! - en nagaan of hetgeen de gast vertelt wel juist is, daaraan besteedt men blijkbaar geen tijd. Zou dat wel zo zijn, dan hadden we een juister beeld gekregen dan wat nu opgehangen werd. De vraag of het al dan niet democratisch is om eender welk voertuig dat volgens de Europese regels wettelijk aan het verkeer mag deelnemen zomaar uit het straatbeeld te weren, kwam op de keper beschouwd zo goed als niet ter sprake, terwijl dat toch de grond van de zaak had moeten zijn voor dit hete hangijzer. De problematiek mag dan misschien wel van dringende aard zijn, dergelijke verbodsregels doen me altijd de wenkbrauwen fronsen. Het gaat hier namelijk om het over dezelfde kam scheren van een groep mensen ten gevolge van het gedrag van enkelingen. Iets wat de rechtse partijen steeds wordt verweten, maar waaraan in dit geval iedere politieke familie die in de gemeenteraad zit zich heeft vuilgemaakt. Bovendien is deze houding als men de geschiedenis bekijkt nooit een goede oplossing geweest. Vanuit ethisch standpunt is deze beslissing ook al volstrekt onrechtvaardig; in onze samenleving wordt men geacht onschuldig te zijn tot het tegendeel is bewezen. Zelfs een monster als Dutroux gunt men dit, waarom dan niet iemand die met een "alternatief" voertuig door de jungle van het stadsverkeer tracht te geraken? Dat quadrijders per definitie schoolvoorbeelden zouden zijn als het op hooliganistisch gedrag aankomt in het verkeer is gewoon larie en apenkooi. Als men het gedrag van sommige voetbalsupporters bekijkt na een voetbalmatch en een vergelijking trekt, komt men - als men objectief is tenminste - enkel tot de conclusie dat zelfs de meest gekke quadbestuurder een misdienaar is. Het verschil zit hem enkel in het geld dat via de voetbalindustrie overal naar toe vloeit en in het aantal stemmen dat men als politicus kan verdienen door op het juiste moment voor de juiste ploeg te supporteren. De quad-gemeenschap telt jammer genoeg niet genoeg mensen om niet de kop van jut te zijn als men in de Antwerpse gemeenteraad zin heeft om eens goed op iemands kop te kakken. En dat terwijl men zeker daar weet dat zelfs een enkeling niet mag opdraaien voor de wandaden van collega's… of heb ik het mis en was het toch een ander gemeentebestuur waarin onlangs nog nogal vlot met creditcards werd gezwaaid om persoonlijke uitgaven te bekostigen? En de motorindustrie? Die sliep voort, met de broek op de knieën, onder luid gesnurk en op beide oren en met de handen stijf voor de ogen… Ja, was 't allemaal niet zo schrijnend, 't was gewoon verdomd belachelijk! Kijken naar de uitzending van Terzake? Volg dan deze link… http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/090629_quads_verboden