Beleefdheid; staat dat woord nog in jouw woordenboek?

Share De wereld is constant in beweging en de mensheid die erop leeft ook. En hoewel sommigen beweren dat de geaardheid van de Homo Sapiens in de loop der eeuwen geen bal is veranderd, durf ik het tegendeel te verdedigen. De gemiddelde mens wordt lomper, onbeschaamder, onbeleefder tegenover zijn medemens, zoveel is zeker, en opvallend is daarbij dat rang noch stand zich daarin onderscheidt, integendeel zelfs…?!
Hoe ik tot die conclusie kom? Doodsimpel, door één bepaald facet van het gedrag van de mensen om mij heen - en ook het mijne - dagelijks te observeren. En als je de moeite doet om hetzelfde te proberen, dan zal je aan het einde van de rit waarschijnlijk tot dezelfde - niet zo leuke - slotsom komen. De oefening is niet moeilijk; tel gewoon het aantal beloftes die gemaakt worden bij mekaar op en ga na hoeveel daarvan nagekomen worden. 't Zal snel blijken dat er dagelijks massa's beloftes en afspraken gemaakt worden, maar dat de trend de laatste tijd is dat daarvan maar een fractie binnen het vooropgestelde tijdsbestek worden nageleefd. Als het al überhaupt zover komt, want niet zelden doet men achteraf maar al te graag alsof zijn neus bloedt. En dat terwijl je normaliter, door het veelvoud aan communicatiemiddelen die ons de dag van vandaag ter beschikking staan, anders zou kunnen verwachten. Een telefoontje plegen, een sms'je sturen, een e-mailtje verzenden… 't neemt allemaal zo weinig tijd in beslag, maar de wil moet er natuurlijk zijn om dat te doen. En ook de beleefdheid en het respect moet er natuurlijk zijn voor de gesprekspartner, en daar is waar waarschijnlijk het schoentje wringt… Respect voor zijn medemens betonen kan je alleen maar als je jezelf als mens respecteert. En daar hebben blijkbaar nogal wat sukkelaars last mee de laatste tijd. Of mist een heel deel van de mensheid misschien de ballen aan zijn lijf om recht door zee de zaken aan te pakken? 't Kan zijn dat ik de plank hier geheel en al mis sla, maar daar lijkt het er in alle geval sterk op de dag van vandaag. Een voorbeeld? Hoeveel moet je er hebben? Misschien dat van de woordvoerder van staatssecretaris Etienne Schouppe die ons herhaaldelijk telefonisch beloofde het gehele dossier betreft de op til zijnde veranderingen in het motorrijbewijs door te sturen, zodat we daarover een objectief artikel kunnen brengen? We wachten er na meer dan een maand nog altijd tevergeefs op, ondanks het feit dat we al herinneringsmails zowel aan zijn adres als aan dat van het kabinet van Etienne Schouppe stuurden. Vroeger zou men daarvan gezegd hebben dat deze manier van doen een christenmens onwaardig was, maar met al die recentelijk aan het licht gekomen feiten over de kerk in het achterhoofd moet men ook daarover waarschijnlijk niet meer wakker liggen… Van de schrijnende, onbeleefde manier van met elkaar omgaan die welig hoogtij viert in alle rangen en lagen des te meer, maar gelukkig is niet iedereen over dezelfde kam te scheren. De échte mensen hebben nog altijd genoeg zelfrespect om hun gegeven woord niet te beschamen, 't zijn enkel de parvenu's en would-be figuren die denken met hun gebrek aan (zelf)respect weg te komen. En jammer genoeg zijn deze laatsten op deze wereld blijkbaar momenteel in de meerderheid. Ze weten het nog niet… maar ook dat zal - net zoals zoveel ander zaken - niet blijven duren, want dat de aard van de mens na verloop van tijd verandert, dat staat vast. En nu rap de motor op, want ik heb beloofd om vandaag op tijd te komen…