BMW Concept 6 2009

Share Net als je denkt dat de wereld zijn wonden likt ten gevolge van de wereldwijde crisis blijkt dat sommige evoluties zich zelfs door zo'n "akkefietje" niet laten in de weg staan. De drang naar niet alleen vernieuwing maar ook naar exclusiviteit die BMW Motorrad eigen is, is daar een schoolvoorbeeld van. Wie haalt het namelijk anders in zijn hoofd om uitgerekend nu aan te kondigen dat binnen afzienbare tijd een 6-cilinder de K reeks zal komen vervoegen?!

BMW geeft in zijn persbericht aan dat de bijzondere aantrekkingskracht van de zescilinder-in-lijn-krachtbronnen in de motorfietswereld volgens hen nog steeds springlevend is. En dat kan nog wel kloppen ook; de typische klank, de vermogenskarakteristiek die aan die van een turbine doet denken, het prestatieniveau dat tengevolge van de zes cilinders tot echt wel exotisch aandoende hoogten kan opgedreven worden zonder dat daardoor de betrouwbaarheid in het gedrang komt… Koppel dat aan de bijna mythische status van elke zescilindermotorfiets die ooit de baan op ging en je hebt een product waarvan waarschijnlijk vele motorrijders dromen. BMW heeft dat goed bekeken en heeft natuurlijk ook de technologie paraat in huis om een zescilinder-in-lijn voor de K-reeks te ontwikkelen. Niet voor niets rijden er heel wat BMW-wagens rond met zes zuigers op een rij onder de motorkap…
Geen woorden maar daden heeft men blijkbaar bij BMW gedacht. Het gevolg is de BMW Concept 6. Het gaat zoals de naam al laat vermoeden om een conceptstudie maar BMW windt er geen doekjes om: de nieuwe die ook "straight-six" genoemd wordt in het persbericht zal volgens BMW in de nabije toekomst de K-reeks aanvullen. Het eerste model dat gecommercialiseerd wordt, zal een luxueuze touringmotor zijn, in tegenstelling tot wat het uiterlijk van de Concept 6 ons zou kunnen laten vermoeden.
Een zescilinder-in-lijn die dwars op de rijrichting staat, heeft altijd al voor een breed motorblok gezorgd. BMW heeft deze eigenschap echter zoveel mogelijk teniet gedaan door het motorblok extreem compact te concipiëren. De boring en slagverhouding is volgens de fabriek slechts lichtjes overvierkant en ook de cilinders werden zo dicht mogelijk naast elkaar aangebracht. Een en ander maakt dat de zescilinder slechts een beetje breder zou uitvallen dan de huidige vier-in-lijn die de K1300 motoren aandrijft. Het centraliseren van de massa en het zo licht mogelijk uitvoeren van de gehele constructie is ronduit vereist wil je een motor - zeker van het kaliber van deze zespitter - goed hanteerbaar houden. Daarvoor werden alle mogelijke truken bedacht, van het hol uitvoeren van de nokkenassen tot en met het weglaten van de plaatsrovende en zwaar wegende balansas. Die had daar wellicht toch niet veel meer te zoeken omdat een zescilinder-in-lijn van huis uit de eigenschap al heeft om heel trillingsvrij te lopen. Verdeel en heers, ook in de strijd tegen nefaste vibraties is deze tactiek al altijd efficiënt gebleken…
De zescilinder oogt niet alleen op zijn flank gezien als zijn viercilinderbroertjes maar zit ook op dezelfde manier in het frame. De cilinderhoek is 55 graden naar voor gekanteld, hetgeen leidt tot de bekende gevolgen; een laag zwaartepunt, een goede gewichtsverdeling en al de plaats van de wereld om het inlaattraject optimaal te laten verlopen. Net als de viercilinders is ook de Concept 6 krachtbron voorzien van een droog carter. De olievoorraad zit met andere woorden niet in het motorblok maar wordt in een aparte opslagruimte meegevoerd. Dat geeft als voordeel dat de motor lager in het frame kan worden gehangen zonder dat daardoor de grondspeling in het gedrang komt. De olietank, die achter het blok is komen te zitten, zal wat dat betreft ook al geen roet in het eten komen gooien.
Alhoewel heel wat details over de krachtbron momenteel nog niet vrijgegeven zijn - bijvoorbeeld wat betreft de cilinderinhoud tasten we nu nog geheel in het duister - geeft BMW toch al een indicatie tot wat de zespitter op gebied van prestaties in staat zou zijn. Er wordt een koppel van 130 Newtonmeter genoemd dat reeds bij 2.000 toeren aanwezig zou zijn en de motor zou tot maximum 9.000 toeren mogen doorlopen. Wat het maximumkoppel zal zijn en hoe groot de stoeterij aan paardenkrachten zal worden, geeft men momenteel niet aan. Misschien heeft men in dit vroege stadium zelfs nog niet beslist hoe sterk men de zespitter zal maken; tenslotte kan een producent als BMW, die heel wat ervaring heeft met enorm sterke krachtbronnen, bijna kiezen hoeveel power een dergelijke krachtbron toebedeeld krijgt.
BMW heeft altijd al gedurfde ontwerpen neergezet en met de zescilinder gaat het duidelijk dezelfde kant op. Alhoewel de technische specificaties van het rijwielgedeelte veel weg hebben van de K-reeks heeft de Concept 6 wel degelijk een geheel eigen design en dus ook gezicht gekregen. Het is een mix geworden van functionaliteit die tezelfdertijd ook sterke emoties weet op te roepen. Wat die emoties juist zijn, zal ieder voor zichzelf moeten uitmaken, maar dat de woorden kracht, futuristisch, minimalistisch, seks en dominantie daarbij niet ver weg zullen zijn, laat zich aanzien.
En nu maar hopen dat ook deze motor op de BMW-stand te Brussel zal staan. Kan je je een mooier Nieuwjaarscadeau voorstellen?!